11

Aug

2009

天鹅逃避秃鹰捕捉的惊险瞬间

一位业余摄影师在加拿大不列颠哥伦比亚省拍摄到了一组秃鹰捕捉天鹅的瞬间照片。整个过程不过几短短的几秒钟,最后天鹅飞近水面,从而逃过了这一劫难。

1

2

3

Arts

Tags:

2 Responses

  1. Tim says:

    no gu!!!!!!!!no gu!!!!!!!!no gu!!!!!!!!no gu!!!!!!!!no gu!!!!!!!!no gu!!!!!!!!no gu!!!!!!!!no gu!!!!!!!!no gu!!!!!!!!no gu!!!!!!!!no gu!!!!!!!!no gu!!!!!!!!no gu!!!!!!!!no gu!!!!!!!!no gu!!!!!!!!no gu!!!!!!!!no gu!!!!!!!!no gu!!!!!!!!no gu!!!!!!!!no gu!!!!!!!!no gu!!!!!!!! 😀

  2. Paul Gu says:

    What is this, bro?